Jouw privacy is belangrijk

Bij het aanmaken van een profiel in HalloWerk Naar Werk vul je jouw persoonlijke gegevens in. Met die gegevens en informatie over wie je bent, wat je wilt en jouw opleiding en/of ervaring presenteer je jezelf aan de medewerkers van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en werkgevers die een account hebben op HalloWerk Naar Werk.

Met jouw gegevens gaan we zorgvuldig om. Wij respecteren hierbij jouw privacy en hanteren om dat te waarborgen de volgende regels:

 • We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die je invult en jouw activiteiten in HalloWerk Naar Werk zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.
 • Je bepaalt zelf of jouw profiel gedeeld wordt met werkgevers met een account binnen HalloWerk Naar Werk. Wanneer je jouw profiel deelt (op zichtbaar zet) wordt dit zichtbaar voor alle werkgevers die vanuit het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam toegang hebben gekregen tot HalloWerk Naar Werk.
 • Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn.
 • We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk met een maximale bewaartermijn van 10 jaar nadat de dienstverlening is beëindigd.
 • Wij behouden ons het recht om de privacy policy te wijzigen. Als de privacy policy wijzigt, informeren wij jou hierover zodat je indien gewenst jouw profiel kunt wijzigen of onzichtbaar kunt maken voor werkgevers.

Om onze dienstverlening te verbeteren en u te ondersteunen kunnen wij:

 • Uw interacties registreren en analyseren
 • Contact met u zoeken via telefoon of email
 • U gepersonaliseerde emailberichten sturen

Met betrekking tot je account zijn een aantal gedragsregels van toepassing:

 • Je houdt je wachtwoord geheim.
 • Je deelt je account niet met anderen, wel kun je anderen ondersteuning vragen bij het maken van een profiel in jouw aanwezigheid.
 • De gegevens die je invult op je profiel zijn juist en relevant.

Wij wensen je veel succes met het gebruik van HalloWerk Naar Werk. Mochten er vragen zijn over HalloWerk of jouw privacy, dan kun je contact opnemen met het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

 

Laatst bijgewerkt 6 oktober 2020